Monday, 16-07-2018
Горещи оферти
реклама


Промоция Климатици York

Промо цени на инверторни климатици York стенен и подов тип.

Качество на ниски цени от Aircon service. Инверторни климатици YORK с гаранция и сервизна поддръжка. Качествен монтаж в срок и отлични цени.

Климатици Daikin

Климатици Daikin - История на Daikin, технически данни на климатиците Daikin, Daikin цени и промоции.


Cheapest Viagra Prices Licensed Pharmaciesmail Order, 2018-06-17
Purchasing Trazodone cheap cialis Ciprofloxacin Tab 500mg Side Effects Levitra Vardenafil Preisvergleich What Does Levitra Look Like
PlovdivClima продажба, монтаж и демонтаж на климатиц, 2018-06-06
Plovdivclima. com продава климатици в град Пловдив. Предоставяме много типове климатици, както и монтаж и профилактика. Разполагаме с истински...
dki5o985 Story whe, 2018-05-09
ODNqbODZZp Live http://exctv. com/#linJMY47zXH-4Id linJMY47zXH, crJTliKHs7i, [url=http://q4mt6. com]8BiUHfcm4J7X[/url], [O0Pw0SNCtU](http://rwlzf....

Принудителна вентилация.

Вентилация.

Принудителна вентилация.

Когато необходимото за движение налягане се създава от вентилатори инсталацията се нарича принудителна ( изкуствена ) вентилация. В зависимост от посоката на движение на въздуха спрямо помещението вентилационните системи биват:

В зависимост от начина на разпределение на въздуха вентилационните системи се делят на:

При местните вентилационни системи въздуха се отделя непосредствено от мястото където се намират вредностите, а при общо обменните подмяната е едновременно по целия обем на помещението. При използването на двата вида системи се получава комбинирана.

Общо устройство на вентилационната система е:

Принудителна ( изкуствена ) вентилация – предизвиква се от осови или центробежни вентилатори. За да се избегне влиянието на температурата, въздуха в нагнетателната система се внася със значителна скорост. За да не се влияе от други конвенционни потоци струята въздух трябва да бъде с достатъчна скорост, постепенно скоростта на въздуха намалява тъй като се увелича и въздух от помещението и достигнал до хората скоростта на въздуха е намаляла до толкова, че да не се усеща като течение. Освен от скоростта на въздуха принудителната вентилация зависи и от начина на разпределение на нагнетателните и всмукателните вентилационни решетки които се подреждат по различен начин за топла кухня и търговската зала. За топла кухня като се има предвид ясно изразения конвекционен поток на топлинните апарати и за да има ефект от локално отнемане на вредностите над тях се изгражда метален чадър или стъклена завеса.

Нагнетателно-смукателна вентилационна система

Нагнетателно-смукателната вентилационна система се състой от две части, основната електрична смукателна част е филтърът, който засмуква замърсения въздух. Той представлява стоманена рамка запълнена със стоманени мрежи уловените чрез филтъра се стичат в маслоуловителя и периодично се почиства. Нагнетявания въздух влиза през подвижна жалузийна решетка с направляващи лопатки, чрез които се променя посоката на струята въздух.

Ефект от една вентилационна система има: когато се осигури необходимия вакуум чрез смукателната вентилационна система и необходимото налягане чрез нагнетателната система. Небива въздуха да се усеща като течение, да не се внася по-лошо качествен въздух, да не остават непроветрени места.

За търговската зала освен нагнетателна вентилационна система се въвежда и смукателна вентилационна система в този случай налягането в залата се повишава като нагнетателната вентилационна система работи с по-голяма кратност на въздухообмена.

От санитарно-хигиенна гледна точка не трябва да се смесва въздуха от търговската зала в производствения блок и обратно. В заведенията където няма прегради не трябва да се пуши. При заведения при които има изградена преградна стена, необходимо е в офиса да се изгради смукателна вентилационна система, която да изсмуква замърсения въздух от търговската зала, необходимо е да се създаде вакуум по-голям от този в производствения блок. Варианти на разположение на нагнетателните и смукателните вентилационни решетки в търговската зала.

За подобряване качеството на въздуха, той се подлага на обработка, обезпрашаване, затопляне, за да се подобрят качествата му. Използват се филтри ( платнени, ръкавни, лабиринтни ). За нагряването на въздуха се използват калорифери, работещи с пара, гореща вода или ел. енергия.

Въздушни канали (Въздуховоди) – да бъдат с гладка вътрешна повърхност, да не са хигроскопични, да не се поддават на корозия и да са огнеупорни. На тези изисквания отговарят Въздушни канали (Въздуховоди) от поцинкована ламарина. Въздухопроводите са най-често с правоъгълно сечение, тъй като най-лесно се съчетава с ел. инсталацията на сградата.

Борба с шума и вибрациите – за да се намали шумът трябва да се избират вентилатори които да не работят с максимално КПД, а скоростта на движение на въздуха във въздуховодите се ограничава до 3 м/с в зоната на решетките. Връзката между вентилатора и Въздушни канали (Въздуховоди) не трябва да бъде твърда, а с брезентови маншети. Фундаментите на вентилаторите трябва да бъдат обезшумени с пружини или пясъчни корита.

Климатични инсталацииИнсталацията с която се поддържа предварително избран микроклимат в търговската зала, а при определени изисквания и в производствения блок независимо от изменящите се външни и вътрешни фактори се нарича климатична инсталация.

В зависимост от схемата по която се обработва въздуха климатичните камери се класифицират по няколко признака:

В зависимост от системата климатичните инсталации биват:

В зависимост от режима на подавания за обработка въздух инсталациите биват:

Летен режим – през лятото калориферите не работят. От ваната в климатичната камера водата се стича в резервоара на хладилната инсталация и се използва за редукция. Температурата на водата разпръсквана в климатичната камера се регулира със смесителен трипътен кран, който смесва вода от климатичната камера с вода от хладилната инсталация. Калорифера за окончателно нагряване работи при летен режим работи, ако инсталацията е без обиколен канал. В оросителната камера въздуха се охлажда и навлажва, а необходимата температура и относителна влажност се осигуряват чрез смесването му с въздуха минал през обходния канал запазил началните си параметри.

Независимо от съчетанието на външния въздух. Параметрите на климатизирания въздух, температура и относителна влажност се поддържат постоянни с помощта на датчици чрез подаване на команди на изпълнителни механизми: регулиращи клапи, вентили.

Зимен режим – при зимния режим и двата калорифера работят, цялото количество въздух преминава през оросителната камера. Каллорифера за начално загряване намалява относителното влагосъдържание на въздуха. В оросителната камера въздуха се навлажнява, а калорифера за окончателно загряване възстановява температурата му и относителната му влажност. Чрез тези обработки външния въздух се обезпрашава и се довежда до температура 18-20 градуса и относителна влажност 55%, със каквито параметри постъпва в климатизираното помещение.

Стайни климатизатори – представляват малки климатични уредби с хладилна мощност от 1400 – 6000 W и топлинна мощност от 1500 – 8000 W.

Повече информация на:www.ventilaciq.com
Тази страница е видяна 5504 пъти.

Начало /  / Принудителна вентилация.