Tuesday, 23-01-2018
Горещи оферти
реклама


Промоция Климатици York

Промо цени на инверторни климатици York стенен и подов тип.

Качество на ниски цени от Aircon service. Инверторни климатици YORK с гаранция и сервизна поддръжка. Качествен монтаж в срок и отлични цени.

Климатици Daikin

Климатици Daikin - История на Daikin, технически данни на климатиците Daikin, Daikin цени и промоции.


usjnpyxm, 2018-01-18
short term loans direct lenders online payday loans direct lenders online payday loans direct lenders short term loans direct lenders free sex webcam...
wacqloyw, 2018-01-18
writing an argumentative essay quotation in essay writing argumentative essays argumentative essays
glxttqfj, 2018-01-16
personal loans quicken quick loans quick payday loans quick personal loans

Смесени вентилационни инсталации

Смесени вентилационни инсталации в леярни цехове

Топене на метал, разливане във форми, избиване на отливките, приготвяне и транспортиране на формовъчните смеси са само част процесите, протичащи в леярните цехове. Това са процеси на термична обработка на материала, които логично протичат с отделяне на значителни количества лъчиста и конвективна топлина. Наред с топлината се образуват и вредни вещества като прах, вредни газове и пари. Вредните газове, които се отделят, са предимно въглеродни окиси (въглероден окис и въглероден диоксид), азотни окиси, железни окиси, фенол, метан, метанол и други. Зоните на образуване на вредни вещества, както и интензивността на образуването им, зависят основно от организацията на производствения процес и от капацитета на леярното производство. Влияние оказват и механизацията, и автоматизацията на технологичния процес.

За отстраняване на отделяните вредности е необходимо в леярните цехове да се предвиди вентилационна инсталация, която да включва както общообменна система, така и местни смукатели за отделните производствени съоръжения. Например, при използване на вагрянка за топене на чугун се препоръчва да се предвидят смукателни чадъри над улея за изпускане на чугун, както и над отвора за изпускане на шлаката. При ръчно зареждане на вагрянката се предвижда и смукателен чадър над отвора. За вентилиране на електродъгови пещи се предвижда въртящ се или подвижен смукателен чадър, монтиран над съоръжението. При високочестотните пещи се препоръчва използването на пръстеновиден бордови смукател, а когато се лее на каруселна машина, над машината се поставя смукателен чадър със спуснати странични щитове. Конвейерното леене налага използването основно на наклонени към работните места странични смукатели, както и на охладителен кожух, стигащ до пода. При този вид леене се препоръчва на работните места да се подава въздух по целия фронт на разливане. Използват се въздухоразпределителни устройства с равномерно подаване на въздуха.

Отделената топлина и неуловените от местните смукатели вещества се отстраняват чрез общообменна механична вентилационна система и посредством естествена вентилация. В големите леярни цехове, обаче, естествена вентилация би могла да се осигури само в зоните, намиращи се непосредствено до външните стени. В останалата част от цеховете се налага използването на механична нагнетателна и смукателна общообменна вентилация. В зоните, в които процесите протичат с отделяне на значителни количества прах, като смесоподготвителните и формовъчните отделения, се препоръчва разсеяно подаване на въздух с малка скорост в горната част на помещението.

Препоръчително е използването на въздушни душове в леярните цехове за работни места, характеризиращи се с продължителен престой на работници и с топлинно облъчване с плътност на потока, равна или по-висока от 350 W/m2.
Тази страница е видяна 3626 пъти.

Начало /  / Смесени вентилационни инсталации