Wednesday, 25-04-2018
Горещи оферти
реклама


Промоция Климатици York

Промо цени на инверторни климатици York стенен и подов тип.

Качество на ниски цени от Aircon service. Инверторни климатици YORK с гаранция и сервизна поддръжка. Качествен монтаж в срок и отлични цени.

Климатици Daikin

Климатици Daikin - История на Daikin, технически данни на климатиците Daikin, Daikin цени и промоции.


климатици аспирация хладилна техника, 2018-04-22
Kлиматизация и отопление-климатици аспирация хладилна техника- Fujitsu General, Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic, ...
Бърз и лесен заем, 2018-04-18
Добър ден, Ако сте бизнесмен или жена? Ако имате финансов стрес или имате нужда от средства за започване на собствен бизнес? Имате ли нужда от...
Кочев Клима ЕООД, 2018-04-18
Климатици в Бургас с безплатен монтаж! Къде? От Кочев Клима ЕООД, фирма за климатици в град Бургас предлага: продажба, монтаж, поддръжка и ремонт...

Машиностроне и уредостроене - Химическо машиностроене (ХМ)

Обучаваща катедра: „Материалознание и технология на материалите”.

Студентите, завършили специалност „Химическо машиностроене”, получават диплома за образователно квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Машинен инженер”.
Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 4 години.

Фундаменталната и общоинженерна подготовка обхваща обучение по:
Висша математика, Химия, Приложна геометрия и инженерна графика, Материалознание и технология на материалите, Информатика, Физика, Теоретична механика, Взаимозаменяемост и технически измервания, Съпротивление на материалите, Механика на флуидите, Химия и технология на нефта и газа, Термодинамика, Машинни елементи, Електротехника и електроника и чуждоезиково обучение.

Специализираната подготовка включва дисциплините: Инженерно-технологични изчисления в нефтената и газова промишленост, Леярски технологии в химическата промишленост, Съоръжения в нефтената и газова промишленост, Хидро-и пневмомашини, Топло-и масопренасяне, Рязане на материалите и металорежещи машини, Защитни покрития в химическото оборудване, Технология на машиностроенето, Технология на заваряването в химическата промишленост, Термична обработка в химическото машиностроене, Проектиране на апарати, Технология на химическото машиностроене, Автоматично регулиране и управление, Машини и съоръжения в заваръчното производство, Масообменни уредби, Промишлени топлинни уредби, Екологични проблеми в индустрията и опазване на околната среда от химични технологии, Диагностика и надеждност на химическото оборудване, Технология на ремонта на химическото оборудване, Управление на риска в нефтената и газова промишленост и др.

Завършилите специалност “Химическо машиностроене” могат да продължат обучението си по същата специалност в ОКС “магистър” със срок на обучение 1,5 години. Студентите придобиват задълбочени знания по: Основи на термоеластичността, Числени методи, Теория на моделирането, Неразрушаващи методи за контрол, Автоматизирани системи за проектиране и др. и получават диплома с професионална квалификация „Магистър-инженер”.

Широката и задълбочена общотехническа инженерна подготовка позволява реализацията на завършилите специалност “Химическо машиностроене” в държавни и частни машиностроителни и други производствени фирми. Придобитите знания и практически умения на машинните инженери позволяват успешната им реализация в областта на експлоатацията и ремонта на оборудването в химическата, фармацевтичната, циментовата и нефтопреработвателната промишленост и нефто и газопреносните мрежи, в специализирани лаборатории по техническа диагностика и надеждност на конструкции и съоръжения, както и  в проектно-конструкторски и научно-изследователски организации.Тази страница е видяна 2163 пъти.

Начало /  /  /  /  / Машиностроне и уредостроене - Химическо машиностроене (ХМ)