Saturday, 23-06-2018
Горещи оферти
реклама


Промоция Климатици York

Промо цени на инверторни климатици York стенен и подов тип.

Качество на ниски цени от Aircon service. Инверторни климатици YORK с гаранция и сервизна поддръжка. Качествен монтаж в срок и отлични цени.

Климатици Daikin

Климатици Daikin - История на Daikin, технически данни на климатиците Daikin, Daikin цени и промоции.


Cheapest Viagra Prices Licensed Pharmaciesmail Order, 2018-06-17
Purchasing Trazodone cheap cialis Ciprofloxacin Tab 500mg Side Effects Levitra Vardenafil Preisvergleich What Does Levitra Look Like
PlovdivClima продажба, монтаж и демонтаж на климатиц, 2018-06-06
Plovdivclima. com продава климатици в град Пловдив. Предоставяме много типове климатици, както и монтаж и профилактика. Разполагаме с истински...
dki5o985 Story whe, 2018-05-09
ODNqbODZZp Live http://exctv. com/#linJMY47zXH-4Id linJMY47zXH, crJTliKHs7i, [url=http://q4mt6. com]8BiUHfcm4J7X[/url], [O0Pw0SNCtU](http://rwlzf....

Машиностроне и уредостроене - Химическо машиностроене (ХМ)

Обучаваща катедра: „Материалознание и технология на материалите”.

Студентите, завършили специалност „Химическо машиностроене”, получават диплома за образователно квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Машинен инженер”.
Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 4 години.

Фундаменталната и общоинженерна подготовка обхваща обучение по:
Висша математика, Химия, Приложна геометрия и инженерна графика, Материалознание и технология на материалите, Информатика, Физика, Теоретична механика, Взаимозаменяемост и технически измервания, Съпротивление на материалите, Механика на флуидите, Химия и технология на нефта и газа, Термодинамика, Машинни елементи, Електротехника и електроника и чуждоезиково обучение.

Специализираната подготовка включва дисциплините: Инженерно-технологични изчисления в нефтената и газова промишленост, Леярски технологии в химическата промишленост, Съоръжения в нефтената и газова промишленост, Хидро-и пневмомашини, Топло-и масопренасяне, Рязане на материалите и металорежещи машини, Защитни покрития в химическото оборудване, Технология на машиностроенето, Технология на заваряването в химическата промишленост, Термична обработка в химическото машиностроене, Проектиране на апарати, Технология на химическото машиностроене, Автоматично регулиране и управление, Машини и съоръжения в заваръчното производство, Масообменни уредби, Промишлени топлинни уредби, Екологични проблеми в индустрията и опазване на околната среда от химични технологии, Диагностика и надеждност на химическото оборудване, Технология на ремонта на химическото оборудване, Управление на риска в нефтената и газова промишленост и др.

Завършилите специалност “Химическо машиностроене” могат да продължат обучението си по същата специалност в ОКС “магистър” със срок на обучение 1,5 години. Студентите придобиват задълбочени знания по: Основи на термоеластичността, Числени методи, Теория на моделирането, Неразрушаващи методи за контрол, Автоматизирани системи за проектиране и др. и получават диплома с професионална квалификация „Магистър-инженер”.

Широката и задълбочена общотехническа инженерна подготовка позволява реализацията на завършилите специалност “Химическо машиностроене” в държавни и частни машиностроителни и други производствени фирми. Придобитите знания и практически умения на машинните инженери позволяват успешната им реализация в областта на експлоатацията и ремонта на оборудването в химическата, фармацевтичната, циментовата и нефтопреработвателната промишленост и нефто и газопреносните мрежи, в специализирани лаборатории по техническа диагностика и надеждност на конструкции и съоръжения, както и  в проектно-конструкторски и научно-изследователски организации.Тази страница е видяна 2204 пъти.

Начало /  /  /  /  / Машиностроне и уредостроене - Химическо машиностроене (ХМ)