Sunday, 22-07-2018
Горещи оферти
реклама


Промоция Климатици York

Промо цени на инверторни климатици York стенен и подов тип.

Качество на ниски цени от Aircon service. Инверторни климатици YORK с гаранция и сервизна поддръжка. Качествен монтаж в срок и отлични цени.

Климатици Daikin

Климатици Daikin - История на Daikin, технически данни на климатиците Daikin, Daikin цени и промоции.


Cheapest Viagra Prices Licensed Pharmaciesmail Order, 2018-06-17
Purchasing Trazodone cheap cialis Ciprofloxacin Tab 500mg Side Effects Levitra Vardenafil Preisvergleich What Does Levitra Look Like
PlovdivClima продажба, монтаж и демонтаж на климатиц, 2018-06-06
Plovdivclima. com продава климатици в град Пловдив. Предоставяме много типове климатици, както и монтаж и профилактика. Разполагаме с истински...
dki5o985 Story whe, 2018-05-09
ODNqbODZZp Live http://exctv. com/#linJMY47zXH-4Id linJMY47zXH, crJTliKHs7i, [url=http://q4mt6. com]8BiUHfcm4J7X[/url], [O0Pw0SNCtU](http://rwlzf....

Корабостроене и морска техника (КМТ)

Корабостроене и морска техника
Обучаваща катедра: “Корабостроене”   
Студентите, завършили специалност “Корабостроене и морска техника” получават диплома за образователно-квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “Машинен инженер”. Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 4 години.

Фундаменталната и общо теоретична подготовка включва изучаването на:
Висша математика, Материалознание и технология на материалите, Информатика, Физика, Химия, Механика, Съпротивление на материалите, Приложна геометрия и инженерна графика, Компютърна графика, Корабна хидродинамика, Електротехника и електроника, Машинни елементи, Философия, История на техниката и др.

Специализираната подготовка обхваща дисциплини, свързани с изучаването на теорията, методите за проектиране, технологиите за постройка и ремонт на корабите и морските съоръжения, както и особеностите на експлоатацията и мениджмънта в корабостроенето и кораборемонта.

Избираемите дисциплини дават възможност на студентите да задълбочат знанията си по управление на промишлени предприятия, системен анализ при проектиране на кораби и морски съоръжения, технологично оборудване в корабостроенето, основи на кораборемонтната дейност и др.

Осигурени са много добри условия за компютърно обучение – студентите изучават и се подготвят с помощта на съвременни автоматизирани системи за проектиране и строителство на кораби и морски съоръжения.

Обучаващата катедра поддържа много добри връзки с фирмите и предприятията – потребители на кадри и осигурява възможности за практическото обучение, стипендии и бъдещата реализация на студентите.
Осигурени са условия за мобилност на студентите и възможности за частично обучение в други европейски университети.

В процеса на следването студентите получават солидна подготовка по английски език в продължение на седем семестъра и полагат държавен изпит по езика. Те имат подходящи условия за разнообразна извън аудиторна дейност при желание за творчески изяви.

Придобитите знания и практически умения на инженерите от специалност “Корабостроене и морска техника” позволяват успешната им реализация в проектно конструкторски и изследователски организации у нас и в чужбина, в кораборемонтни и корабостроителни фирми, в специализирани морски учебни заведения, в наблюдаващи и контролни организации (класификационни организации, морска администрация, сертификационни организации и др.), както и в управлението и организацията на морското стопанство. Широката и задълбочена общотехническа инженерна подготовка позволява реализацията на завършилите специалност “Корабостроене и морска техника” в различни направления на машиностроенето.

Студентите, завършили специалност “Корабостроене и морска техника”  в ОКС “бакалавър” могат да продължат обучението си по същата специалност в ОКС “магистър”.
Студенти по специалност “Корабостроене и морска техника” в Р. България се обучават единствено в Технически университет – Варна.Тази страница е видяна 2673 пъти.

Начало /  /  /  /  / Корабостроене и морска техника (КМТ)