Monday, 19-02-2018
Горещи оферти
реклама


Промоция Климатици York

Промо цени на инверторни климатици York стенен и подов тип.

Качество на ниски цени от Aircon service. Инверторни климатици YORK с гаранция и сервизна поддръжка. Качествен монтаж в срок и отлични цени.

Климатици Daikin

Климатици Daikin - История на Daikin, технически данни на климатиците Daikin, Daikin цени и промоции.


zbtcbwwz, 2018-02-07
easy payday loans online payday loans on line internet payday loans internet payday loans online payday loans for bad credit check into cash payday...
qlimcpiw, 2018-02-01
direct lender payday advance installment loan installment loans loans no credit check instant approval
Baclofene Apnee RylGuandy, 2018-01-29
Dosage For Amoxicillin 500 Mg cialis online Cialis 20mg Pharmacie Why Cialis Cost So Much Achat Amoxicillin Au Rabais Soft

Корабни машини и механизми (KMM)

Корабни машини и механизми
Обучаваща катедра: “Корабни машини и механизми”
Студентите, завършили специалност “Корабни машини и механизми”, получават диплома за образователно-квалификационна степен “магистър” с професионална квалификация “Магистър-инженер”. Срокът на обучение по специалността за редовно и задочно обучение е съответно 5 и 6 години.

Изискванията към подготовката на инженерите корабни механици са да притежават:

- общообразователни знания по икономика, мениджмънт, международно морско право и английски език;

- фундаментални знания по математика, информатика, физика, химия и др., посочени в учебния план;

- общотехнически знания по инженерна графика, материалознание и технология на металите, теоретична механика, съпротивление на материалите, теория на машините и механизмите, термодинамика и топлопренасяне, механика на флуидите, електротехника и електроника и машинни елементи;  

- професионални знания по корабни парни котли, корабни дизелови двигатели, корабни турбомашини, корабни спомагателни машини и системи, теория и устройство на кораба, автоматично регулиране и  управление, технология на корабното машиностроене, корабни енергетични уредби,  системи за комплексна автоматизация, якост и вибрации на корабните машини;

- специализиращи знания по моделиране на сложни технически системи, структурен анализ на конструкции, техническо обслужване и ремонт на корабни машини, техническа експлоатация на корабни енергетични уредби, проектиране на машинно отделение, микропроцесорни системи, изпитване на корабни енергетични машини и системи за автоматизирано проектиране  др.

Наред с теоретичната подготовка инженерите корабни механици трябва да притежават и достатъчни практически знания и умения по шлосерство, стругарство и заваряване, които се провеждат в общоуниверситетските лаборатории с това предназначение. Учебната плавателна практика се провежда съгласно изискванията на Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България. Тази практика осигурява допълнително необходимите знания и умения за получаване на международно признато свидетелство за правоспособност „вахтен механик”  и се контролира от Изпълнителна агенция “Морска администрация”.

Обучението по специалност “Корабни машини и механизми” се извършва по учебни планове, утвърдени от Изпълнителна агенция “Морска администрация”, която отговаря за националните изисквания относно квалификацията на морските лица.

Обучението на студентите завършва с държавен изпит по Английски език и дипломен проект.
Випускниците на специалността могат да работят в областта на корабостроенето, корабоплаването, кораборемонта и корабното машиностроене. Обект на професионалната им дейност са корабните машини, механизми и енергетични уредби във всички фази на тяхното проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт.Тази страница е видяна 3051 пъти.

Начало /  /  /  /  / Корабни машини и механизми (KMM)