Tuesday, 22-05-2018
Горещи оферти
реклама


Промоция Климатици York

Промо цени на инверторни климатици York стенен и подов тип.

Качество на ниски цени от Aircon service. Инверторни климатици YORK с гаранция и сервизна поддръжка. Качествен монтаж в срок и отлични цени.

Климатици Daikin

Климатици Daikin - История на Daikin, технически данни на климатиците Daikin, Daikin цени и промоции.


dki5o985 Story whe, 2018-05-09
ODNqbODZZp Live http://exctv. com/#linJMY47zXH-4Id linJMY47zXH, crJTliKHs7i, [url=http://q4mt6. com]8BiUHfcm4J7X[/url], [O0Pw0SNCtU](http://rwlzf....
Cephalexin Dose Kids MatReam, 2018-04-27
Sueno De Propecia cheap cialis online Miglior Sito Dove Comprare Viagra Propecia Efectos Dove Comprare Cialis Online Forum
климатици аспирация хладилна техника, 2018-04-22
Kлиматизация и отопление-климатици аспирация хладилна техника- Fujitsu General, Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic, ...

Корабоводене (K)

Корабоводене (K)
Обучаваща катедра: “Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища”   
Студентите, завършили специалност “Корабоводене”, получават диплома за образователно-квалификационна степен “магистър” с професионална квалификация “Магистър – инженер”.
Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност 5 години.

Учебният план и програмите са разработени въз основа на изискванията на международните конвенции и българското законодателство.

Обучението по специалността включва:
 - обща фундаментална подготовка по висша математика, физика, информатика, техническа механика и др.;

- обща инженерна подготовка по електротехника, електроника, теория и устройство на кораба, корабни силови уредби и др.;

- специална подготовка по навигация, английски език, технически средства на корабоводенето, навигационни системи и комплекси, астронавигация, управление маневрите на кораба, експлоатация на кораба и товарно дело, експлоатация на пристанищата и др.;

 - специализирана подготовка по морско право, икономика, търговска експлоатация на транспорта и др.;

Предвидена е специализирана засилена подготовка по английски език.
След всяка учебна година се провежда учебна практика на корабите на търговския флот.
Обучението завършва с държавни изпити по корабоводене, английски език, експлоатация на кораба и товарно дело, GMDSS, контрол операциите на кораба и грижи за лицата на борда.
След допълнителна подготовка завършилите специалност “Корабоводене” могат да получат сертификат за GMDSS, радиолокационни наблюдения, прокладка, тренажор и работа с ARPA и конвенционални сертификати.

Завършилите специалността са предназначени да работят в отраслите “Транспорт” /Воден транспорт/, “Корабостроене” и фирмите, свързани с тях на длъжностите: щурман ІІІ, ІІ, І степен и капитан далечно плаване, “организатор по производство”, ръководни кадри – (началник отдел Навигационен, Линейно плаване, Трампово плаване, зам. директор по експлоатацията, изпълнителен директор), “Сдатъчен капитан”и преподавател в средните и висши учебни заведения след допълнителна подготовка.Тази страница е видяна 2374 пъти.

Начало /  /  /  /  / Корабоводене (K)