Wednesday, 25-04-2018
Горещи оферти
реклама


Промоция Климатици York

Промо цени на инверторни климатици York стенен и подов тип.

Качество на ниски цени от Aircon service. Инверторни климатици YORK с гаранция и сервизна поддръжка. Качествен монтаж в срок и отлични цени.

Климатици Daikin

Климатици Daikin - История на Daikin, технически данни на климатиците Daikin, Daikin цени и промоции.


климатици аспирация хладилна техника, 2018-04-22
Kлиматизация и отопление-климатици аспирация хладилна техника- Fujitsu General, Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic, ...
Бърз и лесен заем, 2018-04-18
Добър ден, Ако сте бизнесмен или жена? Ако имате финансов стрес или имате нужда от средства за започване на собствен бизнес? Имате ли нужда от...
Кочев Клима ЕООД, 2018-04-18
Климатици в Бургас с безплатен монтаж! Къде? От Кочев Клима ЕООД, фирма за климатици в град Бургас предлага: продажба, монтаж, поддръжка и ремонт...

Електротехника (ЕТ)

Електротехника
Обучаваща катедра: “Електротехника и електротехнологии”.
Студентите, завършили специалност “Електротехника”, получават диплома за образователно квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “Електроинженер”.
Обучението се извършва в редовна и задочна форма, с продължителност съответно 4 и 5 години.

Фундаменталната и общотеоретична подготовка включва знания по:
математика, физика, техническа механика, инженерна графика, програмиране и компютърни технологии, теоретична електротехника, електрически измервания, електротехнически материали и елементи, полуправодникова техника, електроника и микропроцесорна техника.

Специализираната подготовка обхваща знания по:
електрически машини, електрически апарати, електротехнологични съоръжения и системи, електротехнически системи за производство, разпределение и потребление на електрическа енергия, възобновяеми енергийни източници, полупроводникови елементи, преобразувателна техника, микропроцесорна техника, информационни системи, числени и статистически методи в електротехниката, западен език, защита на околната среда и др.

Основна цел на обучението на студентите е подготовката им като висококвалифицирани електроинженери за дейност, свързана с проектиране, производство, експлоатация и внедряване на технологии за изработване на електромеханични и електротехнологични устройства, съоръжения и системи за преобразуване на електрическата енергия (електрически машини, електрически апарати, електрозадвижване, електротехнологични, битови и екологични устройства и системи) комплексни системи за възобновяеми енергийни източници (слънчева и ветрова енергетика), диагностични методи за изследване и контрол, както и за научно-изследователска и ръководна дейности.

Практическото обучение на студентите се извършва във водещи фирми в областта на електротехниката, а също така и по международни проекти и обмен на студенти с други страни, членки на Европейския съюз. По време на практическото обучение студентите се запознават с конструкторска, проектантска и производствена дейности.

Завършилите специалност “Електротехника” могат да продължат обучението си в ОКС “магистър” по същата специалност с възможност за специализирана подготовка по “Електротехника”, “Електротехнологии”, “Възобновяеми енергийни източници” и “АВВ Технологии”.

Реализацията на електроинженер със специалност “Електротехника” може да бъде в държавни и частни фирми в областта на експлоатацията, ремонта, проектиране и осигуряване на производството, както и в областта на социалното управление и информационните технологии.Тази страница е видяна 1633 пъти.

Начало /  /  /  /  / Електротехника (ЕТ)