Tuesday, 22-05-2018
Горещи оферти
реклама


Промоция Климатици York

Промо цени на инверторни климатици York стенен и подов тип.

Качество на ниски цени от Aircon service. Инверторни климатици YORK с гаранция и сервизна поддръжка. Качествен монтаж в срок и отлични цени.

Климатици Daikin

Климатици Daikin - История на Daikin, технически данни на климатиците Daikin, Daikin цени и промоции.


dki5o985 Story whe, 2018-05-09
ODNqbODZZp Live http://exctv. com/#linJMY47zXH-4Id linJMY47zXH, crJTliKHs7i, [url=http://q4mt6. com]8BiUHfcm4J7X[/url], [O0Pw0SNCtU](http://rwlzf....
Cephalexin Dose Kids MatReam, 2018-04-27
Sueno De Propecia cheap cialis online Miglior Sito Dove Comprare Viagra Propecia Efectos Dove Comprare Cialis Online Forum
климатици аспирация хладилна техника, 2018-04-22
Kлиматизация и отопление-климатици аспирация хладилна техника- Fujitsu General, Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic, ...

Комуникационна техника и технологии (КТТ)

Комуникационна техника и технологии
Обучаващи катедри:  “Радиотехника” и “Съобщителна техника”      Студентите, завършили специалност “Комуникационна техника и технологии”, получават диплома за образователно-квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “Инженер по комуникации”.
Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност съответно 4 и 5 години.

Фундаменталната и общотеоретична подготовка включва обучението по:
Висша математика, Физика, Техническо документиране и машинознание, Програмиране и използване на компютри, Материалознание, Теоретична електротехника, Електрически измервания и техническа безопасност, Полупроводникови елементи и интегрални схеми, Импулсни и цифрови устройства, Аналогова схемотехника, Сигнали и системи, Чуждоезиково обучение, Икономика и Философия и дава широкия облик на инженера по комуникации.

Специализираната подготовка обхваща дисциплините:
Компютърно моделиране в комуникациите, Радиовълни и радиолинии, Антени и микровълнова техника, Комуникационни вериги, Измервания в комуникациите, Терминални комуникационни устройства и телетрафик, Микропроцесорна техника, Конструиране на комуникационна апаратура, Токозахранващи устройства, Комутация и мултиплексиране в комуникациите, Радиокомуникационна техника, Цифрова обработка на сигнали, Оптоелектроника и оптични комуникации, Компютърни системи в комуникациите, Предаване на данни и компютърни комуникации, Мобилни комуникационни системи, Видеотехника, Аудиотехника, Цифрови комуникационни системи, Цифрови преносни системи, Радиорелейни и спътникови комуникации, Телекомуникационни мрежи и др. избираеми дисциплини.

Професионалната област за реализация по специалността е свързана с разработката, производството и експлоатацията на промишлени изделия и системи за предаване и обработка на информация в областта на радиото и телевизията, битовата и студийна аудио и видео техника, оптоелектрониката и оптичните комуникации, радиолокацията и радионавигацията, компютърните системи за предаване на данни, цифровите комутационни и преносни системи, комуникационните мрежи, терминалните комуникационни устройства, телекомуникационните мрежи, сигналните и осигурителни устройства в транспорта и съобщенията.Тази страница е видяна 2761 пъти.

Начало /  /  /  /  / Комуникационна техника и технологии (КТТ)