Monday, 19-02-2018
Горещи оферти
реклама


Промоция Климатици York

Промо цени на инверторни климатици York стенен и подов тип.

Качество на ниски цени от Aircon service. Инверторни климатици YORK с гаранция и сервизна поддръжка. Качествен монтаж в срок и отлични цени.

Климатици Daikin

Климатици Daikin - История на Daikin, технически данни на климатиците Daikin, Daikin цени и промоции.


zbtcbwwz, 2018-02-07
easy payday loans online payday loans on line internet payday loans internet payday loans online payday loans for bad credit check into cash payday...
qlimcpiw, 2018-02-01
direct lender payday advance installment loan installment loans loans no credit check instant approval
Baclofene Apnee RylGuandy, 2018-01-29
Dosage For Amoxicillin 500 Mg cialis online Cialis 20mg Pharmacie Why Cialis Cost So Much Achat Amoxicillin Au Rabais Soft

Автоматика, информационна и управляваща техника (АИУТ)

Автоматика, информационна и управляваща техника
Обучаваща катедра: “Автоматизация на производството”
Студентите, завършили специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”, получават диплома за образователно-квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “Инженер по автоматика”.Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност съответно 4 и 5 години.

Фундаменталната и общотеоретична подготовка включва:
Програмиране, Информатика, Микропроцесорна техника, Електроника, Промишлени контролери, Математика, Физика, Електротехника и др.

Специализираната подготовка обхваща дисциплини, свързани с информационни системи, управление на технологични процеси и електромеханични системи, микропроцесорни и микроконтролерни системи, управление на качеството, компютърни системи за управление, DSP и промишлени контролери, автоматизация на проектирането.

Основната цел е подготовката на висококвалифицирани специалисти по автоматика за дейности, свързани с проектиране, внедряване, настройка и експлоатация на системи за автоматично управление на производствени механизми и агрегати, технологични процеси и технически комплекси за автоматизация в областта на енергетиката, химическата, циментовата и хранително-вкусовата промишленост, като се използват предимно готови технически средства, изискващи апаратно-програмно осигуряване, както и за ръководна дейност. Общата и специална подготовка на инженера от специалността му позволява да работи в инженерингови фирми, във фирми, разработващи софтуер за информационни и управляващи компютърни системи, инженерна поддръжка на хардуер на микропроцесорни и компютърни системи, извършването на разностранна професионална дейност.

Осигурява се мобилност на студентите от специалността със следните университети, с които има сключен договор за обмен:
Университет Оребро (Швеция), Университет Артоа (Франция), Университет Сакария (Турция), Университета в Любляна (Словения), Университет Рощок и ВТУ Висмарк (Германия).
Катедрата предлага на студентите, завършили ОКС “бакалавър”, да продължат обучението си за получаване на ОКС “магистър” и ОНС “доктор”.Тази страница е видяна 2364 пъти.

Начало /  /  /  /  / Автоматика, информационна и управляваща техника (АИУТ)