Wednesday, 20-06-2018
Горещи оферти
реклама


Промоция Климатици York

Промо цени на инверторни климатици York стенен и подов тип.

Качество на ниски цени от Aircon service. Инверторни климатици YORK с гаранция и сервизна поддръжка. Качествен монтаж в срок и отлични цени.

Климатици Daikin

Климатици Daikin - История на Daikin, технически данни на климатиците Daikin, Daikin цени и промоции.


Cheapest Viagra Prices Licensed Pharmaciesmail Order, 2018-06-17
Purchasing Trazodone cheap cialis Ciprofloxacin Tab 500mg Side Effects Levitra Vardenafil Preisvergleich What Does Levitra Look Like
PlovdivClima продажба, монтаж и демонтаж на климатиц, 2018-06-06
Plovdivclima. com продава климатици в град Пловдив. Предоставяме много типове климатици, както и монтаж и профилактика. Разполагаме с истински...
dki5o985 Story whe, 2018-05-09
ODNqbODZZp Live http://exctv. com/#linJMY47zXH-4Id linJMY47zXH, crJTliKHs7i, [url=http://q4mt6. com]8BiUHfcm4J7X[/url], [O0Pw0SNCtU](http://rwlzf....

Автоматика, информационна и управляваща техника (АИУТ)

Автоматика, информационна и управляваща техника
Обучаваща катедра: “Автоматизация на производството”
Студентите, завършили специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”, получават диплома за образователно-квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “Инженер по автоматика”.Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност съответно 4 и 5 години.

Фундаменталната и общотеоретична подготовка включва:
Програмиране, Информатика, Микропроцесорна техника, Електроника, Промишлени контролери, Математика, Физика, Електротехника и др.

Специализираната подготовка обхваща дисциплини, свързани с информационни системи, управление на технологични процеси и електромеханични системи, микропроцесорни и микроконтролерни системи, управление на качеството, компютърни системи за управление, DSP и промишлени контролери, автоматизация на проектирането.

Основната цел е подготовката на висококвалифицирани специалисти по автоматика за дейности, свързани с проектиране, внедряване, настройка и експлоатация на системи за автоматично управление на производствени механизми и агрегати, технологични процеси и технически комплекси за автоматизация в областта на енергетиката, химическата, циментовата и хранително-вкусовата промишленост, като се използват предимно готови технически средства, изискващи апаратно-програмно осигуряване, както и за ръководна дейност. Общата и специална подготовка на инженера от специалността му позволява да работи в инженерингови фирми, във фирми, разработващи софтуер за информационни и управляващи компютърни системи, инженерна поддръжка на хардуер на микропроцесорни и компютърни системи, извършването на разностранна професионална дейност.

Осигурява се мобилност на студентите от специалността със следните университети, с които има сключен договор за обмен:
Университет Оребро (Швеция), Университет Артоа (Франция), Университет Сакария (Турция), Университета в Любляна (Словения), Университет Рощок и ВТУ Висмарк (Германия).
Катедрата предлага на студентите, завършили ОКС “бакалавър”, да продължат обучението си за получаване на ОКС “магистър” и ОНС “доктор”.Тази страница е видяна 2426 пъти.

Начало /  /  /  /  / Автоматика, информационна и управляваща техника (АИУТ)