Friday, 24-11-2017
Горещи оферти
реклама


Промоция Климатици York

Промо цени на инверторни климатици York стенен и подов тип.

Качество на ниски цени от Aircon service. Инверторни климатици YORK с гаранция и сервизна поддръжка. Качествен монтаж в срок и отлични цени.

Климатици Daikin

Климатици Daikin - История на Daikin, технически данни на климатиците Daikin, Daikin цени и промоции.


meqnvwlw, 2017-11-23
wh0cd37206 generic singulair generic seroquel buy generic propecia allopurinol online generic crestor canada MOTRIN 800 advair visit your url...
cnzfy8hf, 2017-11-23
wh0cd2938782 ampicillin 500mg augmentin 250 glucophage xr Lisinopril Generic diclofenac 75 mg buy amitriptyline finasteride atenolol cheap lipitor...
b3atdt0x, 2017-11-23
wh0cd1033249 Order Amoxicillin generic lipitor generic nexium

Индустриален мениджмънт (ИМ)

Индустриален мениджмънт (

Обучаваща катедра: “Икономика и мениджмънт”
Специалност „Индустриален мениджмънт” е интердисциплинарна и дава възможност на обучаваните да интегрират знания и умения от икономическата, управленската и инженерната област на науката.
Обучението по тази специалност се извършва в редовна и задочна форма с продължителност 4 години.

Студентите, завършили специалност „Индустриален мениджмънт” получават диплома за образователно – квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Инженер – мениджър”. Разработените учебни планове за специалността са съобразени с европейските тенденции и стандарти в тази област.

Фундаменталната и общотеоретична подготовка на студентите включва дисциплините:
Микро и макроикономика, Икономика на предприятието, Мениджмънт, Маркетинг, Математика, Информационни системи и технологии и др., Право и др.

Специализираната подготовка обхваща дисциплините:
Производствен мениджмънт, Мениджмънт на иновациите, Мениджмънт на качеството, Мениджмънт на човешките ресурси, Логистика, Финанси, Инженеринг, Бизнес планиране и контрол, Анализ и диагностика на стопанската дейност и др.
 
Практическата подготовка включва стаж, провеждан в индустриални предприятия.
Учебният план е гъвкав и позволява студентите да избират голяма част от дисциплините и да се профилират в едно от следните направления:
Електроника и комуникации; Възобновяеми енергийни източници; Корабостроене и воден транспорт; Машиностроене.

Обучението в ОКС „бакалавър” на специалност „Индустриален мениджмънт” дава възможност на завършилите за професионална реализация и кариера в управлението на индустриалните предприятия от малкия, средния и големия бизнес; в управлението на производствените процеси; в структурите на местната и държавна власт; в сферата на търговията и услугите, в международни институции и др.

Завършилите тази специалност могат да заемат ръководни длъжности като:
индустриален (производствен) мениджър; мениджър проекти; маркетингов директор; мениджър продажби; продуктов мениджър; мениджър продуктови иновации; консултант (експерт) в сферата на публичната администрация, както и в частния сектор; експерт по инженерни проекти във финансови и др. институции и др.

Студентите, завършили специалност „Индустриален мениджмънт” могат да продължат обучението си в магистърска програма по същата специалност с продължителност 1.5 година.
Катедра „Икономика и мениджмънт” има договори за обмен на студенти с университети в Германия, Англия, Австрия, Шотландия, Финландия и др., което дава възможност на студентите за международна мобилност по време на обучението им в специалността.
Тази страница е видяна 1863 пъти.

Начало /  /  /  /  / Индустриален мениджмънт (ИМ)