Tuesday, 22-05-2018
Горещи оферти
реклама


Промоция Климатици York

Промо цени на инверторни климатици York стенен и подов тип.

Качество на ниски цени от Aircon service. Инверторни климатици YORK с гаранция и сервизна поддръжка. Качествен монтаж в срок и отлични цени.

Климатици Daikin

Климатици Daikin - История на Daikin, технически данни на климатиците Daikin, Daikin цени и промоции.


dki5o985 Story whe, 2018-05-09
ODNqbODZZp Live http://exctv. com/#linJMY47zXH-4Id linJMY47zXH, crJTliKHs7i, [url=http://q4mt6. com]8BiUHfcm4J7X[/url], [O0Pw0SNCtU](http://rwlzf....
Cephalexin Dose Kids MatReam, 2018-04-27
Sueno De Propecia cheap cialis online Miglior Sito Dove Comprare Viagra Propecia Efectos Dove Comprare Cialis Online Forum
климатици аспирация хладилна техника, 2018-04-22
Kлиматизация и отопление-климатици аспирация хладилна техника- Fujitsu General, Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic, ...

Техника и технологии за опазване на морето и околната среда (ТТОМОС)

ехника и технологии за опазване на морето и околната среда
Обучаваща катедра: “Екология и опазване на околната среда”
Студентите, завършили специалност „Техника и технологии за опазване на морето и околната среда”, получават диплома за образователно квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Инженер по опазване на морето и околната среда”.
Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 4 години и завършва с държавен изпит.

Фундаменталната и общотеоретична подготовка включва:
Висша математика, Информатика, Инженерна графика, Механика, Машинознание, Химия, Електротехника и електроника, Производствени системи и материали.

Специализираната подготовка е свързана главно с изучаване на компонентите на околната среда и технологиите за пречистване:
атмосферен въздух, води, почви, екосистеми и някой от факторите, които замърсяват или увреждат околната среда: Различни видове отпадъци и техните местонахождения, рискови енергийни източници и др.
Избираемите дисциплини включват изучаването на контролно измервателни прибори и автоматизация в опазване на околната среда, екология на промишлеността и транспорта, урбоекология и др.

Специално внимание е отделено на морския транспорт и опазването на морето от замърсяване в резултат от корабоплаването.

Дипломираните инженери по специалност „Техника и технологии за опазване на морето и околната среда” могат да работят по проблемите на опазване на морето и околната среда:
 - в различни отрасли на промишлеността (енергетика, машиностроене, химическа промишленост, лека, хранително- вкусова и др.);
- в отрасли, свързани с Черно море и река Дунав, включително корабна и кораборемонтна дейност, експлоатация на морето, пристанищата и морската акватория, морския транспорт;
- в областта на туризма;
- като специалисти по проблемите на опазване на околната среда-проектанти, технолози на пречиствателни съоръжения, експлоатация на пречиствателните съоръжения, контрол на замърсяването на околната среда, консултанти по мерките за намаляване на замърсяванията;
- в контролно - административни органи и други институции, свързани с опазването, възстановяването и възпроизводството на околната среда и екологосъобразното устройство (в институции като РИОКОЗ, Изпълнителна агенция по  околна среда, РИОСВ,  МОСВ, ВиК);
- в неправителствени организации.Тази страница е видяна 2202 пъти.

Начало /  /  /  /  / Техника и технологии за опазване на морето и околната среда (ТТОМОС)