Tuesday, 19-06-2018
Горещи оферти
реклама


Промоция Климатици York

Промо цени на инверторни климатици York стенен и подов тип.

Качество на ниски цени от Aircon service. Инверторни климатици YORK с гаранция и сервизна поддръжка. Качествен монтаж в срок и отлични цени.

Климатици Daikin

Климатици Daikin - История на Daikin, технически данни на климатиците Daikin, Daikin цени и промоции.


Cheapest Viagra Prices Licensed Pharmaciesmail Order, 2018-06-17
Purchasing Trazodone cheap cialis Ciprofloxacin Tab 500mg Side Effects Levitra Vardenafil Preisvergleich What Does Levitra Look Like
PlovdivClima продажба, монтаж и демонтаж на климатиц, 2018-06-06
Plovdivclima. com продава климатици в град Пловдив. Предоставяме много типове климатици, както и монтаж и профилактика. Разполагаме с истински...
dki5o985 Story whe, 2018-05-09
ODNqbODZZp Live http://exctv. com/#linJMY47zXH-4Id linJMY47zXH, crJTliKHs7i, [url=http://q4mt6. com]8BiUHfcm4J7X[/url], [O0Pw0SNCtU](http://rwlzf....

Социален мениджмънт (СМ)

Социален мениджмънт
Обучаваща катедра: “Социални и правни науки”
Студентите, завършили специалността „Социален мениджмънт” получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация „Специалист по социални дейности”.Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност 4 години и завършва със защита на дипломна работа или с полагането на държавен изпит.

Фундаменталната и общотеоретична подготовка включва обучение по:
Философия; История на социалното дело; Социология и Социология на управлението; Основи на управлението; Социална политика и Социални дейности; Международно социално право; Социална и Организационна психология; Микро и макроикономика; Основи на държавата и правото; Основи на социалната работа; Наказателно право; Чужд език (английски, френски, немски); Статистика; Трудово и осигурително право; Административноправни основи на социална сфера; Демография и др.

Специализираната подготовка обхваща обучението по:
Методи на социалната работа; Социална етика; Психология на девиантното поведение; Психология на труда; Социална работа с лица в неравностойно социално положение; Социална работа с безработни; Социален маркетинг; Социална работа с етнокултурни общности; Защита, рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания; Виктимология; Разрешаване на конфликти; Национална политика на закрила на детето; Лидерство и формиране на екипи; Мениджмънт на социалнопедагогическите заведения; Учебна и преддипломна практика и др.

Областта на професионална реализация на завършилите специалността е: национални и регионални служби по заетостта; общински, регионални и национални служби за социално подпомагане; служби и звена за социална закрила на детето; извънучилищни учреждения за работа с деца; центрове за временно настаняване на лица със социални проблеми; социални домове и специални училища; публични и частни структури за социални услуги; изследователски звена и др.

 Успешно завършилите специалност “Социален мениджмънт”, ОКС “бакалавър” могат да продължат обучението си у нас и в чужбина в програми за придобиване на ОКС “магистър” по същата или други специалности. Осигурена е международна сравнимост на получените звания и на придобитите умения.

По време на обучението си студентите по специалността могат да се включат в програми за студентска мобилност и практика във водещи университети от Дания, Испания, Белгия, Франция и Финландия.Тази страница е видяна 4031 пъти.

Начало /  /  /  /  / Социален мениджмънт (СМ)