Tuesday, 22-05-2018
Горещи оферти
реклама


Промоция Климатици York

Промо цени на инверторни климатици York стенен и подов тип.

Качество на ниски цени от Aircon service. Инверторни климатици YORK с гаранция и сервизна поддръжка. Качествен монтаж в срок и отлични цени.

Климатици Daikin

Климатици Daikin - История на Daikin, технически данни на климатиците Daikin, Daikin цени и промоции.


dki5o985 Story whe, 2018-05-09
ODNqbODZZp Live http://exctv. com/#linJMY47zXH-4Id linJMY47zXH, crJTliKHs7i, [url=http://q4mt6. com]8BiUHfcm4J7X[/url], [O0Pw0SNCtU](http://rwlzf....
Cephalexin Dose Kids MatReam, 2018-04-27
Sueno De Propecia cheap cialis online Miglior Sito Dove Comprare Viagra Propecia Efectos Dove Comprare Cialis Online Forum
климатици аспирация хладилна техника, 2018-04-22
Kлиматизация и отопление-климатици аспирация хладилна техника- Fujitsu General, Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic, ...

Агрономство (А)

Агрономство
Обучаваща катедра: “Екология и опазване на околната среда”
Студентите, завършили специалност “Агрономство”, получават диплома за образователно квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “Агроном”.
Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 4 години.

Фундаменталната и общотеоретична подготовка включва обучението по:
Висша математика, Обща химия, Физика с основи на биофизиката, Информатика, Икономика, Ботаника, Физиология и биохимия на растенията, Генетика и биотехнологии, Микробиология, Агрометеорология, Почвознание, Екология,  Статистика и биометрия.

Специалната подготовка обхваща дисциплините за:
Отглеждане на културните растенияОбщо земеделие, Агрохимия, Растениевъдство в 3 части (Зърнени култури, Технически и етерично - маслени култури, Фуражни култури), Лозарство, Овощарство, Зеленчукопроизводство, Селекция и семепроизводство на културните растения, Качество на растителните продукти, Биологично земеделие и агроекология, Ландшафтознание и озеленяване;

Растителна защита в 4 части – Хербология, Фитопатология, Ентомология, Интегрирана защита на растенията;

Механизация на земеделието – Енергетични машини, Земеделски машини, Експлоатация на машинно - тракторния парк;

Икономика и управление – Икономика, Държавна политика за социално осигуряване и застраховане в аграрния сектор, Аграрен маркетинг, Анализ на решенията в земеделието, Счетоводство на аграрното предприятие, Трудово законодателство и охрана на труда, Оценка на земеделски земи, Аграрен туризъм, Кредитиране на земеделското производство.

Професионалната област на реализация по специалността е свързана с :
- технологично управление на аграрното производство при отглеждане на културни растения, вземане на всички изискващи се за това решения – оценка на условията за производството, избор на култура, сорт и технология;
- управление на екип от технически изпълнители, прилагане на технологии  на производство;
- работа като консултант, съветник, ръководна дейност в аграрни фирми;
- работа като експерт по въпросите на аграрното производство в държавни, областни, общински структури, кредитни институции и неправителствени организации.Тази страница е видяна 2941 пъти.

Начало /  /  /  /  / Агрономство (А)