Wednesday, 18-07-2018
Горещи оферти
реклама


Промоция Климатици York

Промо цени на инверторни климатици York стенен и подов тип.

Качество на ниски цени от Aircon service. Инверторни климатици YORK с гаранция и сервизна поддръжка. Качествен монтаж в срок и отлични цени.

Климатици Daikin

Климатици Daikin - История на Daikin, технически данни на климатиците Daikin, Daikin цени и промоции.


Cheapest Viagra Prices Licensed Pharmaciesmail Order, 2018-06-17
Purchasing Trazodone cheap cialis Ciprofloxacin Tab 500mg Side Effects Levitra Vardenafil Preisvergleich What Does Levitra Look Like
PlovdivClima продажба, монтаж и демонтаж на климатиц, 2018-06-06
Plovdivclima. com продава климатици в град Пловдив. Предоставяме много типове климатици, както и монтаж и профилактика. Разполагаме с истински...
dki5o985 Story whe, 2018-05-09
ODNqbODZZp Live http://exctv. com/#linJMY47zXH-4Id linJMY47zXH, crJTliKHs7i, [url=http://q4mt6. com]8BiUHfcm4J7X[/url], [O0Pw0SNCtU](http://rwlzf....

Университет по хранителни технологии - Пловдив

Университет по хранителни технологии УХТ гр. Пловдив
Катедра Промишлена топлотехника.

При разкриване на факултета по хранителна промишленост към ВСИ “В. Коларов” е разкрита катедра “Електротехника и топлотехника”. След прерастване на факултета във Висш институт по хранителна и вкусова промишленост, катедрата се запазва.
От 1973 г. на основата на катедра “Електроника и топлотехника” се обособяват като две самостоятелни катедри: “Топлотехника” и “Автоматизация на производството”.
От 1984 до 1990 г. катедрата е закрита. Една част от преподавателите са преместени в катедра “Процеси и апарати”, а друга част в “МАХВП”. От 1990 г. катедрата е възстановена и е преименувана в “Промишлена топлотехника”.

Ръководители на катедрата : доц. д-р инж. Георги Анастасов Кименов (1973 – 1984  и 1990 – 1993 г. ); От 1993 до 1999 г. доц. д-р инж. Георги Вълчев (1993 - 1999 г) и доц. д-р инж. Ангел Емануилов от 2000 г. и понастоящем.

Катедрата е специализираща и дипломира:

- студенти с образователно-квалификационната степен “бакалавър” по специалност: “Топлотехника

- студенти с образователно-квалификационната степен “магистър” по специалностите: “Топлотехника”, “Хладилна и климатична техника” и “Енергийна ефективност

- студенти с образователно-квалификационната степен “доктор” по специалности: “Промишлена топлотехника”  и „Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране


В катедрата се обучават още:

- студенти от Техническия факултет от специалностите “Машиностроене и уредостроене” и “Техника за хранителната индустрия

- студенти от Технологичния факултет

- студенти от Стопанския факултет специалност “Индустриален мениджмънт” и “Кетъринг

В катедрата се извеждат следните дисциплини:

· Топлотехника;

· Термодинамика;

· Топло и масопренасяне;

· Топлообменни апарти;

· Топлотехнически измервания и уреди;

· Масообменни уредби;

· Горивна техника и технологии;

· Сушилна техника;

· Изпарителна техника;

· Дестилационна техника;

· Отоплителна техника;

· Топлоснабдяване и газоснабдяване;

· Интензифициране на топло- и масообменни процеси;

· Автоматизация на инженерния труд;

· Енергийна ефективност на ограждащи конструкции и сгради;

· Енерготехнологичен анализ на промишлени предприятия;

· Топлинна интеграция и когенерация;

· Алтернативни енергийни източници;

· Проектиране на топлинни системи;

· Ефективно използване на енергията в пивоварната промишленост.

 

В катедра “Промишлена топлотехника” са дипломирани 384 студенти, от тях 266 с образователно-квалификационната степен “Магистър” и 118 със степен “Бакалавър”.

Към катедрата успешно са защитили 13 български и 2 чуждестранни докторанта,  по следнтите научни специалности: “Теоретична Топлотехника“; “Промишлена Топлотехника“; “Термодинамика“. В настоящия момент в катедрата се подготвят докторанти по следните научни специалности – “Промишлена топлотехника” и  “Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране”.

Договори и сътрудничество с фирми от областта на проектиране и изработване на апарати за Хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост, с цел  възможност за извеждане на специализираща практика и преддипломен стаж на студентите:

· Елидо ООД;

· Инсталинженеринг СВ;

· Томика метал АД;

· Терма Експерт плюс ООД;

· Стабилинженеринг ЕООД;

· Атаро клима;

· Климекс;

· Акватерм;

· Биомашиностроене АД;

· Термотехника;

· Инч фриго;

· ПИМ – Хасково;

· Сигротех ЕООД;

· Еком ЕООД;

· Фриго Систем;

· Гео Сис ЕООД;


ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: гр.Пловдив 4002, бул. Марица 26
Email: info@uft-plovdiv.bg
Web: www.uft-plovdiv.bg
Тази страница е видяна 3244 пъти.

Начало /  /  / Университет по хранителни технологии - Пловдив